Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 maj 2020, kl. 16.15 CET.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                       
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52