För att kunna fokusera på pågående åtgärder och aktiviteter, senareläggs publicering av Q1-rapporten till 15 maj (tidigare utsatt datum var 8 maj).  

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 5552