Inköpsarbetsuppgifterna flyttas till Operations och produktledningsansvaret kommer att hanteras av ledningsgruppen.

Jesper har varit anställd i företaget sedan maj 2018 då han tillträdde rollen som Product and Sourcing Manager i företagets ledningsgrupp. Jesper kommer att arbeta fram till februari 2020 för att säkerställa en smidig överlämning.

Med detta vill InCoax ta tillfället i akt att tacka Jesper för hans värdefulla bidrag och önskar honom lycka till med framtida åtaganden.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427