Pressmeddelandena klassas som regulatoriska eller icke-regulatoriska. De regulatoriska publiceras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning eller regelverket för First North. Icke-regulatoriska pressmeddelanden skickas med marknadsförings- och PR-syfte. ”Nyheter” är den informationsgivning med mer allmän informations- eller omvärldsbevakande karaktär.

 

Prenumerera här!