Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än tio storstadsområden i USA.

”Enkelheten att utnyttja fastighetens existerande koaxialkabelnät övertygar Fiber/LAN operatören att använda InCoax lösning i nya och existerande geografiska områden. Vi finns nu i nio storstadsområden och i ett stort antal flerfamiljshus, vilket öppnar för ytterligare expansion under hösten 2021”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren i flerfamiljshus. Implementering av InCoax Fiber Access Extension-lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 15.00 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73 899 55 52