InCoax extra bolagsstämma 2021 (31 mars) (Sve)

 • Kallelse till extra bolagsstämma i InCoax Networks AB (PM)
 • Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021
 • Anmälan och formulär för förhandsröstning
 • Beslut om företrädesemission av units
 • Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
 • Revisorns yttrande
 • Årsredovisning för 2019 med anteckning

 

InCoax EGM 2021 (March 31) (Eng)

 • Notice of extraordinary shareholders' meeting in InCoax Networks AB (PR)
 • Power of Attorney form EGM 2021
 • Notification and form for advance voting
 • Resolution on rights issue of units
 • The board of directors' report on events of material significance
 • The auditor's statement
 • Annuals Report for 2019 with a note