Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

PM Kallelse till årsstämma 2020

Styrelsens redogörelse och förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Protokoll från årsstämma 30 juni 2020

 

English version