Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma regelverk som bolag noterade på den reglerade huvudmarknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och regelverk som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför innebära högre risk än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverk efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.