Namn Antal aktier Innehav, %
Saugatuck Invest AB 6 488 572 23,6
Norrlandspojkarna AB 3 522 700 12,8
BLL Invest AB 3 466 788 12,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 911 967 7,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 132 587 4,1
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 530 140 1,9
SEB Life International Insurance 300 000 1,1
Getitsafe Security Partner Norden AB 288 132 1,0
Coeli Wealth Management AB 259 571 0,9
Axelsson, Lars 239 999 0,9
Övriga aktieägare (ca 1 608 st) 9 321 940 34,0
Totalt 27 442 396 100,0

 

Källa: Baserat på Euroclear listor 2021-03-31 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.