Namn Antal aktier Innehav, %
Saugatuck Invest AB 8,624,762 23,6
Norrlandspojkarna AB 4,696,933 12,8
BLL Invest AB 4,622,384 12,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,265,284 6,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2,074,964 5,7
Lundgren, Fredrik 841,209 2,3
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 567,390 1,5
Nordea Livförsäkring Sverige AB 441,957 1,2
SEB Life International Insurance 400,000 1,1
Axelsson, Lars 319,998 0,9
Övriga aktieägare (ca 1 608 st) 11,734,980 32,1
Totalt 36,589,861 100,0

 

Källa: Baserat på Euroclear listor 2021-06-30 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.