Namn Antal aktier Innehav, %
Saugatuck Invest AB 6 488 572 23,6
Norrlandspojkarna AB 3 522 700 12,8
BLL Invest AB 3 466 788 12,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 133 999 7,8
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 704 724 2,6
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 530 140 1,9
Six SIS AG 407 273 1,5
Axelsson, Lars 300 000 1,1
Getitsafe Security Partner Norden AB 288 132 1,0
Övriga aktieägare (ca 1668 st) 9 620 068 35,1
Totalt 27 442 396 100,0

 

Källa: Baserat på Euroclear listor 2020-12-30 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.